MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

alt

Giovanna di Rosario i Markku Eskelinen, membres d'Hermeneia, participen en el Seminari "E-Literature and New Media Art"  que organtiza l'ELMCIP. L'acte tindrà lloc a Ljubljana els dies 22 i 23 de setembre.


Share

Amb el suport de: