MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

alt

Laura Borràs participa en el "Colloque E-FORMES 4: Les e-formes face à l'éphémère technologique" que organitza el grup de Recerca CIEREC. L'acte se celebra els dies 1, 2 i 3 de desembre a la Université Jean Monnet de Saint-Etienne. 


Share

Amb el suport de: