MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

alt

El proper dimecres 14 de desembre, els doctors Koskimaa, Goicoechea i Borràs, tots tres membres d'Hermeneia, formaran part del Tribunal de tesi de la Maya Zalbidea, que defensa en anglès amb el títol "Reading and Teaching Gender Issues in Electronic Literature and New Media Art", dirigida per la dra. de la Universitdad Complutense de Madrid Asunción López Varela . L'acte tindrà lloc a les 18.30h a l'aula 212 de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universidad Complutense de Madrid.


Share

Amb el suport de: