MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

id_3119

Per una presència digna de la literatura a l'ensenyament.

Manifest


Share

Amb el suport de: