MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

A partir del 17 al 31 d'octubre la Dra Giovanna di Rosario, membre d'Hermeneia,  imparteix un cicle de seminaris a l'ITU de Copenhagen sobre la retòrica digital. I també impartirà un seminari sobre la estètica digital amb la professora Susana Tosca. 

Giovanna ITU

Share

Amb el suport de: