MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

III Simposio Internacional del libro electrónico, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Ciudad de México. Del 10 al 13 de setembre de 2013. Hi participen Jaime Alejandro Rodríguez i Perla Sassón-Henry. Més informaciones aquí.

libro ele rev

Share

Amb el suport de: