MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

id 3300

"La força de les xarxes: experiències didàctiques literàries amb l'ús de les TIC" és el títol de la conferènica inaugural que farà la Dra Laura Borràs, directora d'Hermeneia, el dia 25 de setembre, a les 16h, dins el II Simposi Xarxes hipertextuals a l'aula que se celebrarà al Campus Mundet de la Universitat de Barcelona.

Share

Amb el suport de: