MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

seminari dec rev

La Dra. Laura Borràs, directora de Hermeneia i directora del Màster en Literatura en l'era digital, i Oreto Domènech, directora adjunta del Màster i membre de Hermeneia, organitzen un seminari divendres 13 i i dissabtes 14 de novembre per a celebrar la promoció d'alumnes 2011-2013 que han acabat el Màster. L'accés és lliure, més informacions aquí: Seminari 13 desembre_cat.pdf

Share

Amb el suport de: