MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

El Dr. César Domínguez (membre d'Hermeneia i càtedra Jean Monnet) coorganitza amb la Dra. Asún López-Varela el primer seminari internacional de la sèrie "World Literature and the Spanish-Speaking World". Univeridad Complutense de Madrid, 27-28 febrer 2014. Més informacions aquí.

world literature def

Share

Amb el suport de: