MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

transylvania call 4 work rev

La Universitat de Transsilvània està acceptant presentacions d'obres per SEE IT, READ IT, HEAR IT! 2014 International Byte Gallery Exhibition de poesia digital.

La data límit per presentar les propostes és l'1 de juliol de 2014. Més informacions aquí.

Share

Amb el suport de: