MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

Al mes d'octubre la Dra Giovanna di Rosario, directora adjunta d'Hermeneia i coordinadora local del programa de doctorat europeu Critical Studies in Literary Interzones, imparteix un curs sobre la literatura digital i l'hermenèutica digital a la Universitat de Perpinyà Via Domitia pels estudiants del Màster Erasmus Mundus Crossways in Cultural Narratives i els doctorands de l'Erasmus Mundus Joint Doctorate Interzones.

x perpignan rev

Share

Amb el suport de: