MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

jkl uni rev

Del 23 de novembre al 7 de desembre la Dra Giovanna Di Rosario, directora associada d'Hermeneia, és professora visitant del departament de Art i Cultura Studies de l'Universitat de Jyväskylä, Finladia, on imparteix un curs sobre la literatura digital pels estudiants del Màster en Cultura digital.

Share

Amb el suport de: