MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

El prof. Dr. Domingo Sánchez-Mesa (membre d'Hermeneia) organitza el II Seminari Internacional NARRATIVAS TRANSMEDIALES NUEVOS MODOS DE CREACIÓN DE MUNDOS DE FICCIÓN (28, 29 i 30 d'abril - Universitat de Granada), participa la Dra. Laura Borràs director d'Hermeneia. Més informacions aquí.

domingo rev

Share

Amb el suport de: