MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

mediaduemiala rev

La Dra. Giovanna Di Rosario, directora adjunta del grup de recerca Hermeneia, ha publicat amb el Dr. Matteo Ciastellardi del Politècnic de Milà l'article "Dalla Media Literacy alla Transmedia Literacy. L'alfabetizzazione transmediale nell'era delle narrative emergenti" a la revista 'Media Duemila'. L'article és disponible aquí.

Share

Amb el suport de: