MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

La Dra. Giovanna Di Rosario, directora ajunta d'Hermeneia, organitza amb el Dr. Kristóf Fenyvesi (Universitat de Jyväskylä, Finlàndia) l'exhibició "ICT and Literature: Metamorphosis of Literature", ISIS Vienna 2015: "The Information Society at the Crossroads", 3-7 de juny de 2015. Els membres d'Hermeneia Aleix Corts i Cori Pedrola exposen l'obra "Habites el full en blanc". Més informacions aquí.

Vienna rev

Share

Amb el suport de: